Estudi

Entendre el disseny d'interiors com la projecció i distribució de l'espai de manera pràctica i funcional, ha anat marcant cadascun dels projectes d'Estudi Amsa des del seu inici, l'any 1976.

Projectar racionalment per a millorar la funcionalitat de l'espai interior, sense renunciar als valors estètics, és l'objectiu d Estudi Amsa, com també ho és el rigor en el procés d'execució de l'obra.

“Les nostres propostes van més enllà de modes i tendències perquè es basen en valors de composició estructurals i plàstics.”

Serveis

El programa de treball d'Estudi Amsa inclou totes les fases d'un projecte d'interiorisme, tant la creació i disseny de l'espai com la gestió de l'obra i tramitació de llicències. En concret, aquestes fases són:

Amidaments i aixecament de plànols.
Elaboració i disseny de l'avantprojecte.
Tria i selecció de materials, textures i colors.
Elaboració del projecte executiu i memòria.
Elaboració dels pressupostos.
Tramitació de llicències.
Aprovació dels pressupostos i encàrrec de l'obra.
Direcció i seguiment de l'obra.
Control de les factures d'acord amb els treballs realitzats.